THERESE HOENTherese_Hoen.htmlTherese_Hoen.htmlshapeimage_1_link_0

Nexø:


2010


On site project during European Ceramic Context Workshop. Nexø, Bornholm, Denmark.


Forbipasserende blir bedt om å plassere papirfuglene.

ARBEIDER arbeider.htmlarbeider.htmlshapeimage_2_link_0
kontaktcontact.htmlcontact.htmlshapeimage_3_link_0
potterypottery.htmlpottery.htmlshapeimage_4_link_0
cvCV.htmlCV.htmlshapeimage_5_link_0